این پروژه شامل موارد ذیل است.

تاریخچه کنترل کیفیت ،نمودار فرآیند عملیات مونتاژ شرکت ، داده های جمع آوری شده برای مشخصه های کیفی پیوسته ( متغیر ها ) ، نحوه نمونه گیری ، جدول نمونه های گرفته شده ( متغیر ها ) ، هفت ابزار کنترل کیفیت ، هیستوگرام ، برگه کنترل نمودار پارتو ، نمودار استخوان ماهینمودار پراکندگی ، نمودارR ، نمودار x ، نمودار  R ; x ، نمودار  S ،نمودار   C ; U ، نمودار NP ; P 

دانلود پروژه 

+ نوشته شده توسط احمد تیموری در سه شنبه دوم تیر ۱۳۸۸ و ساعت 15:2 |